Menu+

Ban giám khảo

cdtm-dtn*Cuộc thi ảnh-clip “Thương mại trong tôi” do Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên phối hợp BCH Đoàn trường Cao đẳng Thương mại tổ chức
*Thời hạn nhận ảnh dự thi: từ ngày 10/02 đến ngày 15/03/2017


BAN GIÁM KHẢO

  • Thầy Lê Trần Thanh Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm ĐNTTHTSV- Trưởng ban
  • Thầy Lê Phan Duy Đại – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Thành viên
  • Ngô Thị Diệu An -Trưởng Bộ môn Khách sạn – Thành viên
  • Thầy Trần Đình Bình – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị – Thành viên
  • Nguyễn Thị Phương Linh – khoa Quản trị kinh doanh – Thành viên