Menu+

Đăng ký dự thi

cdtm-dtn*Cuộc thi ảnh-clip “Thương mại trong tôi” do Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên phối hợp BCH Đoàn trường Cao đẳng Thương mại tổ chức
*Thời hạn nhận ảnh dự thi: từ ngày 10/02 đến ngày 15/03/2017


ĐĂNG KÝ DỰ THI

Các bạn sinh viên gửi ảnh hoặc clip dự thi về địa chỉ: truyenthongcoc@gmail.com với nội dung như sau:
Tiêu đề email: Ảnh (hoặc clip) dự thi Thương mại trong tôi – Họ và tên
Nội dung email:
Họ tên người tham gia:………………………………………..
Lớp:………………………………………
Số điện thoại liên hệ (bắt buộc): …………………………….
*Giới thiệu ngắn gọn về bản thân, ảnh dự thi và đính kèm tối đa 05 ảnh dự thi có chất lượng tốt rõ nét (nếu dự thi ảnh)
*Giới thiệu ngắn gọn về nội dung clip dự thi và đính kèm video clip qua đường link Google Drive (nếu dự thi video clip)