Menu+

Giải thưởng

cdtm-dtn*Cuộc thi ảnh-clip “Thương mại trong tôi” do Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên phối hợp BCH Đoàn trường Cao đẳng Thương mại tổ chức
*Thời hạn nhận ảnh dự thi: từ ngày 10/02 đến ngày 15/03/2017


 GIẢI THƯỞNG

GIẢI ẢNH
 01 giải nhất  trị giá 500.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
 01 giải nhì  trị giá 300.000 đ + chứng nhận của Ban tổ chức
 01 giải ba  trị giá 200.000 đ + chứng nhận của Ban tổ chức
 01 giải phụ  trị giá 200.000 đ + chứng nhận của Ban tổ chức (giải thưởng dành  cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất)
GIẢI VIDEO CLIP
01 giải nhất  trị giá 2.000.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
01 giải nhì  trị giá 1.500.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
01 giải ba  trị giá 1.000.000đ + chứng nhận của Ban tổ chức
01 giải phụ  trị giá 500.000 đ + chứng nhận của Ban tổ chức (giải thưởng dành  cho video clip được bình chọn nhiều nhất)