Menu+

Huỳnh Thị Trúc Linh – SBD:010

hoangthitruclinh1

Huỳnh Thị Trúc Linh

Lớp: 10QD9.5

SBD: 010

Là một sinh viên năng động, qua cuộc thi này mình muốn được giao lưu và học hỏi với ​các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé!

 

hoangthitruclinh2

hoangthitruclinh3

hoangthitruclinh4

hoangthitruclinh5

hoangthitruclinh6