Menu+

Nguyễn Thị Hoàng Ly – SBD:001

nguyenthihoangly1

Nguyễn Thị Hoàng Ly

Lớp: 09KD7.2

SBD: 001

Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người!

“Mình là người có tính cách hoà đồng, vui vẻ, dễ gần, nhảy múa là đam mê từ nhỏ của mình”

Rất mong được sự ủng hộ của các bạn!

 nguyenthihoangly2
nguyenthihoangly3
nguyenthihoangly4
nguyenthihoangly5
nguyenthihoangly6