Menu+

Trần Thị Hoài Thu – SBD:067

tranthihoaithu1

Trần Thị Hoài Thu

Lớp: 08QT8.3

SBD: 067

* Chào Đại gia đình Cao đẳng Thương mại!

Mình tên Hoài Thu, thành phố đáng sống Đà Nẵng là nơi mình sinh ra và lớn lên, đây là niềm tự hào to lớn thứ hai sau gia đình.

Là sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh, sở thích của Hoài Thu là đọc sách và đi đây đó.

Gửi đến Đại gia đình niềm vui và sự thân thiện này:-)

 

tranthihoaithu2

tranthihoaithu4

tranthihoaithu5

tranthihoaithu3